• Детски кът в ОДЗ "Пролет" - Оряхово
 • Двора на ОДЗ"Пролет"
 • Обновената сграда
 • Добре дошли в ОДЗ "Пролет"

  Добре дошли в детската градина,
  носеща името на най-живителния сезон - пролетта!
  Тук с любов отглеждаме
  най-прекрасните цветя на земята - децата!
  Всеки ден при нас е цветен и ухаещ
  на красота, светлина и доброта!

  За Контакти
 • За ОДЗ "Пролет"

   В ОДЗ "Пролет" функционират 1 яслена и 3 градински групи.

  Екипът, който пише настоящата история на ОДЗ "Пролет" има амбицията да 

  работи по посока изграждане на модел на детска градина, ориентирана към

  потребностите на съвременното дете, съвременния родител и съизмерими

  с европейското образователно пространство

  За ОДЗ "Пролет"
 • Последни новини

   При нас  денят на детето

  е изпълнен със съдържание,

  което му носи удовлетворение

        и добро настроение!

  Затова всички наши новини

  са свързани със щастливите

        детски дни!

  Всички новини

За ОДЗ "Пролет" - Оряхово

Минзухарче, детелина,
маргаритка и лале-
греят в нашата градина-
"Пролет", "Пролет" се зове!